prihlásenie

Reklamačný poriadok

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru
D.N.I. - EU, s.r.o. , Štúrová 27 , 04001 Košice 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z následovných možností:

Povinnosti predávajúceho

O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na telefóne uvedenom v kontaktoch.

Reklamácia spolu s vadou bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť stručný popis závady.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

V prípade oprávnenej reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť. Ak si kupujúci zvolí napr. drahšiu kuriérsku službu oproti bežnej pošte alebo inej najlacnejšej variante, vracia predajca len sumu zodpovedajúcu cene najlacnejšej dopravy, ktorú mal v čase odosielania kupujúci na výber naprieč všetkými dopravnými spoločnosťami. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov ktoré vznikly na jeho strane.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch: