prihlásenie

D.N.I. - EU, s.r.o. pobočka Košice

Štúrova 27, 040 01 Košice

IČO: 36792381

DIČ: SK2022398796

Objednávky:

tel. č.: +421 55 720 34 10 - 11

Predajňa:

tel. č.: +421 55 720 34 16

Bankové spojenie:

SK29 7500 0000 0040 0514 6111 ČSOB

SK74 0200 0000 0030 1012 0851 VUB